Koninklijke Nederlandse Golf Federatie

Business Intelligence geeft inzicht in speelgedrag Golfer

Uitdaging

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) zet zich in als overkoepelend orgaan voor de golfsport om meer golfers vaker te laten spelen. Door middel van activatie campagnes probeert de NGF dit doel te bereiken. Om te kunnen meten of de campagnes effectief zijn, is een juiste data kwaliteit en inzicht in speelgedrag nodig. Numa heeft voor de NGF datakwaliteit analyses gedaan en Business Intelligence (Microsoft Power BI) dashboards ingericht om dit inzicht te krijgen.

Aanpak

Om tot de best passende oplossing te komen, zijn binnen NGF alle wensen geïnventariseerd vanuit verschillende interne afdelingen. Samen met kennishouders van de NGF is gekozen voor een gefaseerde uitrol, waarbij de BI dashboards initieel voor intern gebruik zijn ingericht. De volgende stap is om te kijken hoe deze dashboards op een juiste manier ingezet kunnen worden voor de Nederlandse golfclubs.

Resultaat

Numa heeft diverse dashboards ontwikkeld met management informatie in de huisstijl van de NGF. Hierin kunnen verschillende filters worden toegepast om op verschillende niveaus inzicht te krijgen in het speelgedrag van de Nederlandse golfers. Daarnaast heeft Numa een data governance advies opgesteld, waarin staat beschreven hoe de datakwaliteit kan worden gewaarborgd. Tevens zijn er aanbevelingen voor verbetering van de datakwaliteit gedaan. Numa werkt continu samen met de NGF om de beschikbare data beter en gemakkelijker inzichtelijk te maken, waaronder jeugd ontwikkeling, handicap (hcp) en courserating beleid.

Opdrachtgever

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie

Ingezette expertises

Business Intelligence, Power BI, Data analyse, Data governance

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Neem contact op met Erik Vrieling. Hij kan je hier alles over vertellen

06 - 10 41 19 11 erik@numa.nl