Overheid

Rijksbreed printen

Uitdaging

De overheid werkt steeds verder toe naar 1 collectieve overheid. Er wordt meer samengewerkt en ook faciliteiten worden gedeeld. Daarom is in 2016 afgesproken dat ambtenaren in alle rijkspanden de printopdrachten moeten kunnen ophalen die ze vanuit hun eigen werkomgeving hebben verstuurd, ook als zij ergens op bezoek zijn. Projectmanagers van Numa voeren dit project voor Xerox uit.

De oplossing

Xerox heeft het speciaal voor deze opdracht het Xerox Software Defined Printing Platform ontwikkeld. Iedere organisatie bouwt een nagenoeg identiek platform en deze worden vervolgens centraal aan elkaar gekoppeld. Deelnemers en printtaken van het ene platform worden daardoor in andere platformen herkend. Dit project duurt in totaal anderhalf jaar en in die tijd worden ruim 100 organisaties gekoppeld.

Aanpak

Omdat het project bestaat uit ruim 100 verschillende organisaties vraagt dit project om een flexibele en agile aanpak die er voor zorgt dat op basis van de context en gebeurtenissen bij individuele deelnemers, de planning voor het gehele project passend blijft. Dit vraagt om een digitale transformatie van de projectorganisatie die wordt begeleid door twee Numa projectleiders.

In samenwerking met

Xerox

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Neem contact op met Jasper Laport. Hij kan je hier alles over vertellen

06 - 57 78 93 24 jasper@numa.nl