info@numa.nl
070-3630989

IDH: Digitaal platform geeft boost aan duurzaam supply chain management

Uitdaging
IDH, the sustainable trade initiative, heeft onder andere als doel producenten, afnemers en andere belanghebbende partijen te ondersteunen in initiatieven om de productie en afzet van duurzaam geproduceerde grondstoffen te stimuleren. Om de impact van deze initiatieven in een stroomversnelling te brengen wilde IDH een digitaal platform opzetten waar deze partijen elkaar kunnen vinden en gezamenlijk duurzame initiatieven kunnen ontwikkelen en volgen. Omdat digitalisering nog geen breed uitgewerkte discipline is binnen IDH zocht zij hulp om deze platform-ambitie in korte tijd naar de markt te brengen.

Aanpak
Een Product Owner van Numa heeft, samen met developers van IDH’s ontwikkelpartner DotControl, de business wensen en functionaliteiten die IDH graag op haar platform wilde hebben inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van deze backlog zijn prioriteiten gesteld en concrete user stories uitgewerkt. De scope van deze backlog was divers; Wanneer je een platform vanaf de grond opbouwt moeten immers alle componenten van het platform nog worden opgezet: de visual designs voor de front-end, het ontwerpen en implementeren van een data-model en platform architectuur en de inrichting van een backoffice applicatie zijn hiervan enkele voorbeelden. In sprints van 2 weken zijn vervolgens de functionaliteiten gebouwd en opgeleverd. De Productowner was hierin de verbindende factor tussen alle disciplines en externe partijen. Hierdoor had de opdrachtgever altijd één aanspreekpunt voor alle zaken rondom de ontwikkeling van het platform en kon hij zich richten op functionele wensen en konden inhoudelijke technische uitdagingen binnen het development team worden opgelost.

Resultaat
Binnen 4 maanden na aanvang van het project kon de MVP, oftewel de eerste versie van het platform dat inmiddels de naam SourceUp had gekregen, live worden gebracht. Een basisset aan functionaliteiten op het platform stelt vanaf nu lokale lokale samenwerkingen van producenten, overheden en burger organisaties, op het platform “Compacts” genaamd, in staat om via SourceUp inzichtelijk te maken welk duurzame ontwikkelingsdoelen zij nastreven bij de productie van grondstoffen zoals cacao, soja en palmolie. Handelaren en voedselproducenten, waaronder diverse toonaangevende internationale spelers, ondersteunen deze initiatieven door producten af te nemen of initiatieven te ondersteunen met kennis en geld. De voortgang van de doelen is transparant te volgen via het platform en wordt onafhankelijk door IDH gemonitord.

Met de livegang van de MVP is het project nog niet afgerond. Onder begeleiding van een Numa Productowner blijft het development team bezig met ontwikkelen en wordt gemiddeld één keer per maand een nieuwe release uitgerold waarmee nieuwe functionaliteiten beschikbaar worden gesteld aan de gebruikers via sourceup.org.
Daarnaast kijken Numa en IDH samen verder naar de verdere ontwikkeling van de digitale strategie van IDH rondom de mogelijkheden van platformen binnen het sustainability domein. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de extra mogelijkheden die ontstaan waneer het huidige tweezijdig model van SourceUp wordt uitgebreid naar een digitaal multi-sided platform. Ook kan SourceUp in de toekomst mogelijk dienen als bron voor geavanceerde data analytics technologieën waarmee IDH nog meer transparantie kan creëren binnen complexe supply chains en duurzame ontwikkelingsinitiatieven kan ondersteunen.

Meer weten?

Neem contact op met Toon van Bodegom om meer te weten te komen over deze oplossing.

Contact opnemen