Over Numa

Een succesvolle onderneming heeft een klantgerichte digitale aanpak nodig. In de afgelopen 10 jaar heeft Numa met succes organisaties geholpen bij het ontwerpen en uitvoeren van hun digitale transformatie, van strategie tot implementatie. Hierbij zetten wij de klant centraal om de ideale klantbeleving te creëren. Onze missie is dan ook:

Het creëren van een waardevolle klantbeleving met mens, data en technologie.

Onze aanpak

Het ontwikkelen van een digitale strategie begint met het goed doorgronden van de klant: hoe ziet de context eruit en waar heeft de klant behoefte aan? Elk vraagstuk vraagt daarbij om een passende aanpak en daarom passen wij het Agile framework toe om zo flexibel mogelijk om te gaan met de situatie. Onze meerwaarde zit in het vertalen van digitale ontwikkelingen naar passende en vaak verrassende ideeën voor de klant. We schetsen een toekomstperspectief om de markt te veranderen.